Att Göra AB Travel Design & Event har över 25 år i branschen och med lång och gedigen erfarenhet av avancerade researrangemang för grupper. Med kunskap och stor idérikedom ser vi till att hitta rätt arrangemang för just din resa.

Effektivt affärsresande

Affärsresandet står för de största och mest påverkbara kostnaderna, varför det är prioriterat att hitta effektiva lösningar. Vårt mål är att jobba med kunder som uppskattar värdet av god och personlig service. För oss är resandet mer än bara ett resedokument. Internet kan aldrig ersätta den personliga resebyrån, däremot är det ett komplement och ett gemensamt verktyg för kund och resebyrå att hitta den bästa lösningen. Att Göra AB grundades 2001 och har över tjugofem år arbetat med företag och organisationer och bidragit till ett kostnadseffektivt och kvalitetsmedvetet resande med nyfiken professionalism.

Att Göra:

ger bästa pris genom att jämföra olika flygbolag och hotell

tar en aktiv roll i kundens målsättning med affärsresan

hjälper kunden till effektiva avtal med leverantörer

arbetar i resebranschens uppdaterade bokningssystem som ger bra

priser och kampanjer enbart till dess återförsäljare

är aktivt oberoende gentemot hotell, flyg och andra transportmedel

Vill du bolla idéer eller få vägledning, ta kontakt med oss.

Svenskt TillväxtIndex visade 2016 att Att Göra AB har högsta tillväxtklass.

Pilgatan 5, 112 21 Stockholm

Tel: 070-5384398

anna.ronnholm@attgora.com